Kalkulatora za klasične merne jedinice:

   

  Brojevi u naučnoj notaciji
Konvertujte merne jedinice / Jedinični kalkulator

Konverzija jedinica je sve osim trivijalnog: Milimetar, centimetar, decimetar, metar, kilometar, milje, nautičke milje, stopa, jard, inč, lakat, parsek i svetlosne godine. Uz sve ove mere, mogu se izračunati rastojanja. A to nije čak ni blizu svih mogućih mera, već samo one koje su najuobičajenije. U slučaju površina (kvadratni metar, kvadratni kilometar, ar, hektar, jutro, između ostalih), Temperature (stepeni Celzijusa, Kelvina, Farenhajta), Ubrzanja (m/s, km/h, mph, čvorovi, mah), težina (masa, kilogram, metrička tona, Američka tona, imperijalna tona, funta itd.) i zapremine (kubni metar, hektolitar, imperijalni galon tečnosti, Američki galon tečnosti, Američki suvi galon, barel itd.) nije mnogo bolje. Da bi haos bio potpun, većina ovih jedinica ima i pod-jedinice kao i nad-jedinice (-> mili, centi, deci itd.). Ukratko: Haos, u kojem niko nema jasan pregled bez pomoćnih referenci i raznih oblika pomoći. Kalkulator za merne jedinice poput ove je savršen za konverziju jedinica.

Kalkulator za konverziju mernih jedinica. Podržava ogroman broj mernih jedinica.