Konvertujte merne jedinice

Merna kategorija:         

Originalna vrednost:
Originalna jedinica:
  Brojevi u naučnoj notacijiKonvertujte Atometar (am):


Pomoću ovog kalkulatora moguće je uneti vrednost koja će se pretvoriti zajedno sa originalnom jedinicom mere; na primer, '403 Atometar'. U tom slučaju, može se koristiti ili puno ime jedinice ili njena skraćenicana primer, ili 'Atometar' ili 'am'. Kalkulator zatim utvrđuje kategoriju jedinice mere koja treba da se pretvori, u ovom slučaju to je 'Udaljenost'. Nakon toga pretvara unetu vrednost u sve odgovarajuće jedinice koje poznaje. U rezultirajućoj listi sigurno ćete naći pretvaranje koje ste prvobitno tražili. Bez obzira koju od ovih mogućnosti iskoristite, poštedeće vas naporne pretrage za odgovarajućom opcijom u dugim listama za odabir sa mnoštvom kategorija i bezbrojnim podržanim jedinicama. Sve to ćemo mi obaviti pomoću kalkulatora, a posao je obavljen za delić sekunde.

Matematički izrazi

Štaviše, kalkulator omogućava korišćenje matematičkih izraza. Shodno tome, ne samo da se brojevi mogu računati jedan sa drugim, kao na primer, '(83 * 63) am'. Već se različite jedinice mere mogu neposredno međusobno spojiti pri pretvaranju. To može da izgleda, na primer, ovako: '403 Atometar + 1209 Atometar' ili '47mm x 55cm x 37dm = ? cm^3'. Jedinice mere koje se kombinuju na ovaj način prirodno moraju da idu zajedno i imaju smisla u pitanjima kombinacije.

Brojevi u naučnoj notaciji

Ako se potvrdni znak postavi pored opcije 'Brojevi u naučnoj notaciji', ogdovor će se pojaviti kao eksponent. Na primer, 7,072 809 935 637 4×1031. U ovom obliku predstavljanja, broj će biti segmentisan u eksponent, u ovom slučaju 31 i sam broj, u ovom slučaju 7,072 809 935 637 4. Na uređajima na kojima su ograničene mogućnosti prikazivanja brojeva, na primer na ručnim kalkulatorima, može se naći i način zapisivanja brojeva kao 7,072 809 935 637 4E+31. Ovim se naročito olakšava čitanje vrlo velikih ili vrlo malih brojeva. Ako se na ovo mesto ne postavi potvrdni znak, rezultat se daje na uobičajen način zapisivanja brojeva. Za gorenavedeni primer, to bi izgledalo ovako: 70 728 099 356 374 000 000 000 000 000 000. Nevezano za predstavljanje rezultata, maksimalna preciznost ovog kalkulatora je 14 mesta. To bi trebalo da bude dovoljno precizno za većinu primena.