Konvertujte Stopa curenja

   

  Brojevi u naučnoj notaciji
Konvertujte Stopa curenja:


Pomoću ovog kalkulatora moguće je uneti vrednost koja će se pretvoriti zajedno sa originalnom jedinicom mere; na primer, '579 Pa·cm3/s'. U tom slučaju, može se koristiti ili puno ime jedinice ili njena skraćenica. Kalkulator zatim utvrđuje kategoriju jedinice mere koja treba da se pretvori, u ovom slučaju to je 'Stopa curenja'. Nakon toga pretvara unetu vrednost u sve odgovarajuće jedinice koje poznaje. U rezultirajućoj listi sigurno ćete naći pretvaranje koje ste prvobitno tražili. Bez obzira koju od ovih mogućnosti iskoristite, poštedeće vas naporne pretrage za odgovarajućom opcijom u dugim listama za odabir sa mnoštvom kategorija i bezbrojnim podržanim jedinicama. Sve to ćemo mi obaviti pomoću kalkulatora, a posao je obavljen za delić sekunde.

Matematički izrazi

Štaviše, kalkulator omogućava korišćenje matematičkih izraza. Shodno tome, ne samo da se brojevi mogu računati jedan sa drugim, kao na primer, '(68 * 96) Pa·cm3/s'. Već se različite jedinice mere mogu neposredno međusobno spojiti pri pretvaranju. To može da izgleda, na primer, ovako: '12 Pa·cm3/s + 40 Pa·cm3/s' ili '25mm x 53cm x 81dm = ? cm^3'. Jedinice mere koje se kombinuju na ovaj način prirodno moraju da idu zajedno i imaju smisla u pitanjima kombinacije.

Brojevi u naučnoj notaciji

Ako se potvrdni znak postavi pored opcije 'Brojevi u naučnoj notaciji', ogdovor će se pojaviti kao eksponent. Na primer, 1,436 681 468 407 7×1021. U ovom obliku predstavljanja, broj će biti segmentisan u eksponent, u ovom slučaju 21 i sam broj, u ovom slučaju 1,436 681 468 407 7. Na uređajima na kojima su ograničene mogućnosti prikazivanja brojeva, na primer na ručnim kalkulatorima, može se naći i način zapisivanja brojeva kao 1,436 681 468 407 7E+21. Ovim se naročito olakšava čitanje vrlo velikih ili vrlo malih brojeva. Ako se na ovo mesto ne postavi potvrdni znak, rezultat se daje na uobičajen način zapisivanja brojeva. Za gorenavedeni primer, to bi izgledalo ovako: 1 436 681 468 407 700 000 000. Nevezano za predstavljanje rezultata, maksimalna preciznost ovog kalkulatora je 14 mesta. To bi trebalo da bude dovoljno precizno za većinu primena.


sledeća kategorija