Astronomska jedinica koliko Centimetar

   

  Brojevi u naučnoj notaciji


Direktna veza ka ovom kalkulatoru:
https://www.konvertujte-jedinice.info/convertujte+Astronomska+jedinica+u+Centimetar.phpKoliko Centimetar čini 1 Astronomska jedinica?

1 Astronomska jedinica [AU] = 14 959 787 070 000 Centimetar [cm] - Merni kalkulator koji se može koristiti da konvertuje Astronomska jedinica u Centimetar, između ostalog.Konvertujte Astronomska jedinica u Centimetar (AU u cm):

  1. Izaberite odgovarajuću kategoriju sa liste izbora, u ovom slučaju to je 'Udaljenost'.
  2. Zatim unesite vrednost koju želite da konvertujete. Sve glavne aritmetičke operacije: sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*, x), deljenje (/, :, ÷), eksponent (^), zagrade i π (pi) su trenutno dozvoljene.
  3. Odaberite jedinicu sa liste izbora koja odgovara vrednosti koju želite da konvertujete, u ovom slučaju to je 'Astronomska jedinica [AU]'.
  4. Na kraju, izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete vrednost, u ovom slučaju to je 'Centimetar [cm]'.
  5. Zatim, kada se pojavi rezultat, i dalje postoji mogućnost zaokruživanja na određeni broj decimalnih mesta, kad god to ima smisla.


Pomoću ovog kalkulatora moguće je uneti vrednost koja će se pretvoriti zajedno sa originalnom jedinicom mere; na primer, '864 Astronomska jedinica'. U tom slučaju, može se koristiti ili puno ime jedinice ili njena skraćenicana primer, ili 'Astronomska jedinica' ili 'AU'. Kalkulator zatim utvrđuje kategoriju jedinice mere koja treba da se pretvori, u ovom slučaju to je 'Udaljenost'. Nakon toga pretvara unetu vrednost u sve odgovarajuće jedinice koje poznaje. U rezultirajućoj listi sigurno ćete naći pretvaranje koje ste prvobitno tražili. Vrednost koja treba da se pretvori takođe se može uneti na sledeće načine: '72 AU u cm' ili '69 AU koliko cm' ili '49 Astronomska jedinica -> Centimetar' ili '15 AU = cm' ili '11 Astronomska jedinica u cm' ili '84 AU u Centimetar' ili '97 Astronomska jedinica koliko Centimetar'. I u ovom slučaju, kalkulator odmah utvrđuje tačno u koju jedinicu prvobitna vrednost treba da se pretvori. Bez obzira koju od ovih mogućnosti iskoristite, poštedeće vas naporne pretrage za odgovarajućom opcijom u dugim listama za odabir sa mnoštvom kategorija i bezbrojnim podržanim jedinicama. Sve to ćemo mi obaviti pomoću kalkulatora, a posao je obavljen za delić sekunde.

Štaviše, kalkulator omogućava korišćenje matematičkih izraza. Shodno tome, ne samo da se brojevi mogu računati jedan sa drugim, kao na primer, '(7 * 51) AU'. Već se različite jedinice mere mogu neposredno međusobno spojiti pri pretvaranju. To može da izgleda, na primer, ovako: '864 Astronomska jedinica + 2592 Centimetar' ili '46mm x 63cm x 9dm = ? cm^3'. Jedinice mere koje se kombinuju na ovaj način prirodno moraju da idu zajedno i imaju smisla u pitanjima kombinacije.

Ako se potvrdni znak postavi pored opcije 'Brojevi u naučnoj notaciji', ogdovor će se pojaviti kao eksponent. Na primer, 2,964 197 503 89×1027. U ovom obliku predstavljanja, broj će biti segmentisan u eksponent, u ovom slučaju 27 i sam broj, u ovom slučaju 2,964 197 503 89. Na uređajima na kojima su ograničene mogućnosti prikazivanja brojeva, na primer na ručnim kalkulatorima, može se naći i način zapisivanja brojeva kao 2,964 197 503 89E+27. Ovim se naročito olakšava čitanje vrlo velikih ili vrlo malih brojeva. Ako se na ovo mesto ne postavi potvrdni znak, rezultat se daje na uobičajen način zapisivanja brojeva. Za gorenavedeni primer, to bi izgledalo ovako: 2 964 197 503 890 000 000 000 000 000. Nevezano za predstavljanje rezultata, maksimalna preciznost ovog kalkulatora je 14 mesta. To bi trebalo da bude dovoljno precizno za većinu primena.