Jotabajt SI koliko Gigabajt SI

   

  Brojevi u naučnoj notaciji


Direktna veza ka ovom kalkulatoru:
https://www.konvertujte-jedinice.info/convertujte+Jotabajt+SI+u+Gigabajt+SI.phpKonvertujte Jotabajt SI u Gigabajt SI (Bajt / Bit):

  1. Izaberite odgovarajuću kategoriju sa liste izbora, u ovom slučaju to je 'Bajt / Bit'.
  2. Zatim unesite vrednost koju želite da konvertujete. Sve glavne aritmetičke operacije: sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*, x), deljenje (/, :, ÷), eksponent (^), kvadratni koren (√), zagrade i π (pi) su trenutno dozvoljene.
  3. Odaberite jedinicu sa liste izbora koja odgovara vrednosti koju želite da konvertujete, u ovom slučaju to je 'Jotabajt SI'.
  4. Na kraju, izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete vrednost, u ovom slučaju to je 'Gigabajt SI'.
  5. Zatim, kada se pojavi rezultat, i dalje postoji mogućnost zaokruživanja na određeni broj decimalnih mesta, kad god to ima smisla.


Pomoću ovog kalkulatora moguće je uneti vrednost koja će se pretvoriti zajedno sa originalnom jedinicom mere; na primer, '518 Jotabajt SI'. U tom slučaju, može se koristiti ili puno ime jedinice ili njena skraćenica. Kalkulator zatim utvrđuje kategoriju jedinice mere koja treba da se pretvori, u ovom slučaju to je 'Bajt / Bit'. Nakon toga pretvara unetu vrednost u sve odgovarajuće jedinice koje poznaje. U rezultirajućoj listi sigurno ćete naći pretvaranje koje ste prvobitno tražili. Vrednost koja treba da se pretvori takođe se može uneti na sledeće načine: '77 Jotabajt SI u Gigabajt SI' ili '69 Jotabajt SI koliko Gigabajt SI' ili '16 Jotabajt SI -> Gigabajt SI' ili '54 Jotabajt SI = Gigabajt SI'. I u ovom slučaju, kalkulator odmah utvrđuje tačno u koju jedinicu prvobitna vrednost treba da se pretvori. Bez obzira koju od ovih mogućnosti iskoristite, poštedeće vas naporne pretrage za odgovarajućom opcijom u dugim listama za odabir sa mnoštvom kategorija i bezbrojnim podržanim jedinicama. Sve to ćemo mi obaviti pomoću kalkulatora, a posao je obavljen za delić sekunde.

Štaviše, kalkulator omogućava korišćenje matematičkih izraza. Shodno tome, ne samo da se brojevi mogu računati jedan sa drugim, kao na primer, '(99 * 38) Jotabajt SI'. Već se različite jedinice mere mogu neposredno međusobno spojiti pri pretvaranju. To može da izgleda, na primer, ovako: '23 Jotabajt SI + 61 Gigabajt SI' ili '76mm x 15cm x 53dm = ? cm^3'. Jedinice mere koje se kombinuju na ovaj način prirodno moraju da idu zajedno i imaju smisla u pitanjima kombinacije.

Ako se potvrdni znak postavi pored opcije 'Brojevi u naučnoj notaciji', ogdovor će se pojaviti kao eksponent. Na primer, 6,644 444 383 98×1020. U ovom obliku predstavljanja, broj će biti segmentisan u eksponent, u ovom slučaju 20 i sam broj, u ovom slučaju 6,644 444 383 98. Na uređajima na kojima su ograničene mogućnosti prikazivanja brojeva, na primer na ručnim kalkulatorima, može se naći i način zapisivanja brojeva kao 6,644 444 383 98E+20. Ovim se naročito olakšava čitanje vrlo velikih ili vrlo malih brojeva. Ako se na ovo mesto ne postavi potvrdni znak, rezultat se daje na uobičajen način zapisivanja brojeva. Za gorenavedeni primer, to bi izgledalo ovako: 664 444 438 398 000 000 000. Nevezano za predstavljanje rezultata, maksimalna preciznost ovog kalkulatora je 14 mesta. To bi trebalo da bude dovoljno precizno za većinu primena.