Pound per square inch koliko Kilogram-force per square millimeter

   

  Brojevi u naučnoj notaciji


Direktna veza ka ovom kalkulatoru:
https://www.konvertujte-jedinice.info/convertujte+Pound+per+square+inch+u+Kilogram-force+per+square+millimeter.phpKonvertujte Pound per square inch u Kilogram-force per square millimeter (psi u kgf/mm²):

  1. Izaberite odgovarajuću kategoriju sa liste izbora, u ovom slučaju to je 'Pritisak'.
  2. Zatim unesite vrednost koju želite da konvertujete. Sve glavne aritmetičke operacije: sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*, x), deljenje (/, :, ÷), eksponent (^), kvadratni koren (√), zagrade i π (pi) su trenutno dozvoljene.
  3. Odaberite jedinicu sa liste izbora koja odgovara vrednosti koju želite da konvertujete, u ovom slučaju to je 'Pound per square inch [psi]'.
  4. Na kraju, izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete vrednost, u ovom slučaju to je 'Kilogram-force per square millimeter [kgf/mm²]'.
  5. Zatim, kada se pojavi rezultat, i dalje postoji mogućnost zaokruživanja na određeni broj decimalnih mesta, kad god to ima smisla.


Pomoću ovog kalkulatora moguće je uneti vrednost koja će se pretvoriti zajedno sa originalnom jedinicom mere; na primer, '735 Pound per square inch'. U tom slučaju, može se koristiti ili puno ime jedinice ili njena skraćenicana primer, ili 'Pound per square inch' ili 'psi'. Kalkulator zatim utvrđuje kategoriju jedinice mere koja treba da se pretvori, u ovom slučaju to je 'Pritisak'. Nakon toga pretvara unetu vrednost u sve odgovarajuće jedinice koje poznaje. U rezultirajućoj listi sigurno ćete naći pretvaranje koje ste prvobitno tražili. Vrednost koja treba da se pretvori takođe se može uneti na sledeće načine: '83 psi u kgf/mm2' ili '71 psi koliko kgf/mm2' ili '98 Pound per square inch -> Kilogram-force per square millimeter' ili '11 psi = kgf/mm2' ili '52 Pound per square inch u kgf/mm2' ili '55 psi u Kilogram-force per square millimeter' ili '50 Pound per square inch koliko Kilogram-force per square millimeter'. I u ovom slučaju, kalkulator odmah utvrđuje tačno u koju jedinicu prvobitna vrednost treba da se pretvori. Bez obzira koju od ovih mogućnosti iskoristite, poštedeće vas naporne pretrage za odgovarajućom opcijom u dugim listama za odabir sa mnoštvom kategorija i bezbrojnim podržanim jedinicama. Sve to ćemo mi obaviti pomoću kalkulatora, a posao je obavljen za delić sekunde.

Štaviše, kalkulator omogućava korišćenje matematičkih izraza. Shodno tome, ne samo da se brojevi mogu računati jedan sa drugim, kao na primer, '(50 * 96) psi'. Već se različite jedinice mere mogu neposredno međusobno spojiti pri pretvaranju. To može da izgleda, na primer, ovako: '735 Pound per square inch + 2205 Kilogram-force per square millimeter' ili '30mm x 37cm x 70dm = ? cm^3'. Jedinice mere koje se kombinuju na ovaj način prirodno moraju da idu zajedno i imaju smisla u pitanjima kombinacije.

Ako se potvrdni znak postavi pored opcije 'Brojevi u naučnoj notaciji', ogdovor će se pojaviti kao eksponent. Na primer, 7,745 955 608 524 1×1031. U ovom obliku predstavljanja, broj će biti segmentisan u eksponent, u ovom slučaju 31 i sam broj, u ovom slučaju 7,745 955 608 524 1. Na uređajima na kojima su ograničene mogućnosti prikazivanja brojeva, na primer na ručnim kalkulatorima, može se naći i način zapisivanja brojeva kao 7,745 955 608 524 1E+31. Ovim se naročito olakšava čitanje vrlo velikih ili vrlo malih brojeva. Ako se na ovo mesto ne postavi potvrdni znak, rezultat se daje na uobičajen način zapisivanja brojeva. Za gorenavedeni primer, to bi izgledalo ovako: 77 459 556 085 241 000 000 000 000 000 000. Nevezano za predstavljanje rezultata, maksimalna preciznost ovog kalkulatora je 14 mesta. To bi trebalo da bude dovoljno precizno za većinu primena.