lm/sr koliko Decimalna sveća

   

  Brojevi u naučnoj notaciji


Direktna veza ka ovom kalkulatoru:
https://www.konvertujte-jedinice.info/convertujte+lm+sr+u+Decimalna+sveca.phpKoliko Decimalna sveća čini 1 lm/sr?

1 lm/sr = 0,991 571 641 051 07 Decimalna sveća - Merni kalkulator koji se može koristiti da konvertuje lm/sr u Decimalna sveća, između ostalog.Konvertujte lm/sr u Decimalna sveća:

  1. Izaberite odgovarajuću kategoriju sa liste izbora, u ovom slučaju to je 'Svetlosni intenzitet'.
  2. Zatim unesite vrednost koju želite da konvertujete. Sve glavne aritmetičke operacije: sabiranje (+), oduzimanje (-), množenje (*, x), deljenje (/, :, ÷), eksponent (^), zagrade i π (pi) su trenutno dozvoljene.
  3. Odaberite jedinicu sa liste izbora koja odgovara vrednosti koju želite da konvertujete, u ovom slučaju to je 'lm/sr'.
  4. Na kraju, izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete vrednost, u ovom slučaju to je 'Decimalna sveća'.
  5. Zatim, kada se pojavi rezultat, i dalje postoji mogućnost zaokruživanja na određeni broj decimalnih mesta, kad god to ima smisla.


Pomoću ovog kalkulatora moguće je uneti vrednost koja će se pretvoriti zajedno sa originalnom jedinicom mere; na primer, '400 lm/sr'. U tom slučaju, može se koristiti ili puno ime jedinice ili njena skraćenica. Kalkulator zatim utvrđuje kategoriju jedinice mere koja treba da se pretvori, u ovom slučaju to je 'Svetlosni intenzitet'. Nakon toga pretvara unetu vrednost u sve odgovarajuće jedinice koje poznaje. U rezultirajućoj listi sigurno ćete naći pretvaranje koje ste prvobitno tražili. Vrednost koja treba da se pretvori takođe se može uneti na sledeće načine: '20 lm/sr u Decimalna sveća' ili '55 lm/sr koliko Decimalna sveća' ili '87 lm/sr -> Decimalna sveća' ili '99 lm/sr = Decimalna sveća'. I u ovom slučaju, kalkulator odmah utvrđuje tačno u koju jedinicu prvobitna vrednost treba da se pretvori. Bez obzira koju od ovih mogućnosti iskoristite, poštedeće vas naporne pretrage za odgovarajućom opcijom u dugim listama za odabir sa mnoštvom kategorija i bezbrojnim podržanim jedinicama. Sve to ćemo mi obaviti pomoću kalkulatora, a posao je obavljen za delić sekunde.

Štaviše, kalkulator omogućava korišćenje matematičkih izraza. Shodno tome, ne samo da se brojevi mogu računati jedan sa drugim, kao na primer, '(6 * 93) lm/sr'. Već se različite jedinice mere mogu neposredno međusobno spojiti pri pretvaranju. To može da izgleda, na primer, ovako: '400 lm/sr + 1200 Decimalna sveća' ili '18mm x 15cm x 7dm = ? cm^3'. Jedinice mere koje se kombinuju na ovaj način prirodno moraju da idu zajedno i imaju smisla u pitanjima kombinacije.

Ako se potvrdni znak postavi pored opcije 'Brojevi u naučnoj notaciji', ogdovor će se pojaviti kao eksponent. Na primer, 5,314 409 951 638 9×1031. U ovom obliku predstavljanja, broj će biti segmentisan u eksponent, u ovom slučaju 31 i sam broj, u ovom slučaju 5,314 409 951 638 9. Na uređajima na kojima su ograničene mogućnosti prikazivanja brojeva, na primer na ručnim kalkulatorima, može se naći i način zapisivanja brojeva kao 5,314 409 951 638 9E+31. Ovim se naročito olakšava čitanje vrlo velikih ili vrlo malih brojeva. Ako se na ovo mesto ne postavi potvrdni znak, rezultat se daje na uobičajen način zapisivanja brojeva. Za gorenavedeni primer, to bi izgledalo ovako: 53 144 099 516 389 000 000 000 000 000 000. Nevezano za predstavljanje rezultata, maksimalna preciznost ovog kalkulatora je 14 mesta. To bi trebalo da bude dovoljno precizno za većinu primena.